Euro-Zarp - wypożyczalnia przyczep i lawet
O FirmieOfertaGaleriaKontakt  
 
wypożyczalnia przyczep i lawet

regulamin euro-zarp - wypożyczalnia przyczep i lawet
Regulamin

1. EURO-ZARP, zwana dalej WYPOŻYCZAJĄCYM wypożycza NAJEMCY do użytkowania samochód na warunkach określonych niniejszą umową. Przedmiotem wypożyczenia jest samochód.
2. Najemca musi posiadać dowód osobisty lub ważny paszport, ważne prawo jazdy od co najmniej 1 roku, wiek Najemcy od 21 lat do 65 lat.
2. Najemca wpłaca WYPOŻYCZAJĄCEMU kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z wypożyczającym. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
• kradzież samochodu i szkoda całkowita (wartość naprawy przekracza 70% wartości samochodu) - całkowita utrata kaucji
• zagubienie kluczyków - 700 zł
• zgubienie dowodu rejestracyjnego lub kluczyków z pilotem - 1000 zł
• uszkodzenie wypożyczonego samochodu - 1000 zł
• brakujące lub podmienione części - dwukrotna wartość tych części według cen dealera
• kara za palenie w aucie - 500 zł
• uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach - 1000 zł
• uszkodzenie wypożyczonego samochodu z winy najemcy - wartość kaucji
• przedterminowe zerwanie umowy wynajmu - ilość niewykorzystanych dni x 1/2 stawki dobowej do wartości kaucji
• oddanie samochodu brudnego i niedotankowanego najemca płaci , mycie 30 zł czyszczenie tapicerki 150 zł oraz za brakujące paliwo wg uznania EURO-ZARP (5,00 zł/1l)
Rozliczenie kaucji następuje zawsze dopiero w momencie zwrotu pojazdu z wyłączeniem sytuacji opisanych powyżej. Ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodzeń: koła, zawieszenie, szyby, instalacja radiowa, akty wandalizmu.
3. W przypadku naruszenia punktu 2 w ogólnych warunkach wynajmu POŻYCZAJĄCY jest zobowiązany wpłacić kaucję w dwóch przypadkach:
• jeśli kaucja nie została wpłacona POŻYCZAJĄCEMU w dniu podpisania umowy najmu
• jeśli na skutek przedłużenia umowy najmu z woli POŻYCZAJĄCEGO kaucja została naruszona
4. W przypadku uszkodzenia lub straty samochodu POŻYCZAJĄCY jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia WYPOŻYCZAJĄCEGO o zaistniałym fakcie.
5. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, POŻYCZAJĄCY zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z WYPOŻYCZAJĄCYM, powiadomienia Policji, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.
6. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty.
7. Samochód nie może uczestniczyć w zawodach sportowych.
8. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.
9. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową. Samowolne przedłużenie okresu wypożyczenia pow. 4 godzin powoduje pobranie dodatkowej opłaty za dodatkową dobę wypożyczenia.
10. Samochód nie ma prawa opuszczać granic RP bez zgody WYPOŻYCZAJĄCEGO.
11. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z WYPOŻYCZAJĄCYM, WYPOŻYCZAJĄCY poinformuje organa ścigania o kradzieży.
12. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej "czarną listą".
13. Najemcy nie wolno pożyczać samochodu osobom trzecim.
14. Pożyczający jest zobowiązany do parkowania samochodu na parkingu strzeżonym.
15. W przypadku gdy samochód zostanie użyty do przestępstwa i nastąpi jego przepadek POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do zwrotu całkowitej wartości (przypadającej na dzień zawarcia umowy) wynajętego auta.
16. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny i kluczyki , w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
17. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą na drodze sądowej przez sąd w Oławie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dodatkowe:

Wypożyczalnia zawiadamia, że:
• wszystkie samochody zabezpieczone są w system identyfikacji satelitarnej
straże graniczne na wszystkich przejściach granicznych w Polsce zostały powiadomione o konieczności zatrzymania w celu wyjaśnienia pojazdów należących do wypożyczalni (dotyczy wszelkich danych identyfikacyjnych oraz znaków szczególnych dotyczących samochodów).


regulamin do pobrania (pdf)
Jeżeli chcą Państwo zapisać plik na dysku, prosimy kliknąć na link prawym przyciskiem myszy a następnie wybrać opcję "zapisz element docelowy jako..."
o firmie | oferta | galeria | kontakt
Design by Studio E3 All Rights Reserved
 
 
Euro-Zarp - regulamin Euro-Zarp - regulamin (wersja pdf)